Třídění odpadu: Návod, jak správně třídit odpad
T

Patříte k těm, kteří doma dávají veškerý odpad do jednoho koše? Nebo patříte ke skupině, která se to snaží řešit? Mnoho lidí neví, jak správně třídit jednotlivé druhy materiálů. Kam se například dávají plechovky a kdy už se do modrého kontejneru nesmí dávat papír? Připravili jsme návod, jak správně třídit odpad. Najdete v něm to nejdůležitější, co byste o tomto tématu měli vědět.

Význam třídění odpadu

Co je to třídění odpadu a proč bychom ho měli provádět? Třídění je činnost, při které jednoduše třídíme odpad do kontejnerů podle toho, kam patří. Tím přispíváme k rychlejší a lepší recyklaci, tj. k opětovnému použití.

Každý Čech vyprodukuje v průměru 550 kg odpadu ročně a jen necelých 20 kg se znovu recykluje. Kromě toho většina odpadu končí na skládkách, kde se z něj využije jen opravdu malá část. To je třeba změnit. Jak na to? Správným tříděním odpadu.

vystrizek tabulka trideni 20180604 112049 20180629 143337
Foto: Ave.cz

Jak třídit odpad

Pojďme si tedy říct, jak třídit jednotlivé druhy odpadů, aby mohly být znovu použity. Pomáhat budeme především sami sobě.

Třídění komunálního odpadu

Směsným komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad, který nelze třídit.

Co všechno se ale dá třídit?

Třídění papíru – modré sběrné nádoby

Do modrých kontejnerů patří reklamní letáky, noviny, časopisy, použité sešity, kancelářský papír, papírové obaly a sáčky a složené nebo roztrhané papírové krabice nebo kartony.

Nepatří sem však mokrý, mastný, znečištěný nebo voskovaný papír, ani vázané obaly knih.

papír

Třídění skla – zelené sběrné nádoby

Do zelených sběrných nádob patří nevratné skleněné obaly (např. obaly od nápojů), různé skleněné nádoby, sklenice, skleněné střepy nebo jednoduše různé sklo. Skleněné láhve je třeba vyprázdnit a zbavit víček a plastových nebo kovových částí. Etikety není třeba odstraňovat.

Nepatří sem autosklo, zrcadla, keramika, porcelán, skleněné nádoby znečištěné oleji nebo chemikáliemi, zářivky, sklo obsahující kovy, sklo vyztužené betonem, varné a drátěné sklo nebo jiné technické druhy skla.

Zajímavost: Skleněné obaly lze recyklovat i několikrát. Použité sklo lze opakovaně použít 15 až 75krát. Sklo je totiž jedním z materiálů, které jsou stoprocentně recyklovatelné.

sklo

Separace plastů – žluté sběrné nádoby

Do žlutých sběrných nádob patří PET lahve od nápojů, čisté plastové obaly od šamponů, mýdel, pracích prostředků a jiných toaletních potřeb nebo kosmetiky, plastové obaly od olejů a potravin nebo destilované vody a plastové a mikrotenové sáčky.

Nepatří sem však výrobky z PVC, nádoby na chemikálie nebo motorové oleje, polystyren (pouze v malém množství), guma, pěna, linoleum a barvy nebo plasty obsahující kov.

TIP: Místo plastových jednorázových lahví si pořiďte jednu ekologickou láhev, která vám bude dělat společníka, kamkoliv se vydáte! Více najdete tady.

Zajímavost: Plasty patří mezi nejhůře recyklovatelné materiály. Jejich rozklad v přírodě trvá několik desetiletí. Proto je tak smutné, že jich na zemi najdete tolik, když procházíte vesnicí, městem nebo lesem. Přesto se s nimi dá něco dělat. Věděli jste například, že ze sebraných plastových lahví můžete vyrobit koberec?

plasty

Separace kovů – červené sběrné nádoby

Do červených sběrných nádob patří kovové obaly, plechovky, alobaly, kovové části, plechovky od nápojů, hliníkové nádoby od čajových svíček a alobaly a hliníkové části obalů – od jogurtů, paštik a salátů.

Nepatří sem však tuby od past a krémů, znečištěné obaly nebo sáčky od kávy. Nezahrnuje ani nadměrný kovový odpad. Doporučuje se odevzdat je na příslušném sběrném dvoře.

Zajímavost: Recyklací hliníku lze ušetřit až 95 % energie potřebné k jeho výrobě. Z recyklovaných plechovek se vyrábějí například i jízdní kola.

kovové obaly

Třídění bioodpadu – hnědé sběrné nádoby

Do hnědých sběrných nádob patří ovoce, zelenina a jejich slupky, čajové sáčky, listí, tráva a zahradní odpad.

Nepatří sem však popel, maso, stavební odpad atd.

Zajímavost: Věděli jste, že biologicky rozložitelný odpad obvykle tvoří až 40 % komunálního odpadu? Nejlepším způsobem třídění je jeho likvidace kompostováním. Ve většině případů je to však možné pouze v obcích, kde je k tomu na zahradě dostatek místa. Domácí kompostéry však mohou být příslibem do budoucna.

bio odpad

Běžný problém – kam co patří?

I lidé, kteří by rádi třídili odpad, často jednoduše nevědí, co do kterého koše patří. Proto jsme pro vás připravili jakýsi souhrn odpovědí na nejčastější otázky týkající se třídění jednotlivých druhů odpadu.

  • krabice od mléka a džusů, tzv. tetrapaky, se vždy třídí podle pokynů obce – obvykle do žlutých nebo oranžových kontejnerů.
  • pleny a použité hygienické potřeby jsou součástí směsného odpadu.
  • obaly od motorových olejů, ředidel, barev atd. nejsou součástí tříděného odpadu.
  • polystyren patří v malém množství do žlutého kontejneru, ale ve větším množství se doporučuje odvézt ho do sběrného dvora.
  • kelímky od jogurtů patří do žlutého kontejneru, ale měly by být zbaveny kousků jídla.

TIP: Zajímá vás téma ekologie? Přečtěte si o dešťových programech, které mají motivovat lidi k šetření vodou!

Třídění odpadu pro ekologičtější způsob života

Třídění odpadu je jedním ze způsobů, jak přispět k opětovnému využití recyklovatelných materiálů. Chraňme naši přírodu a třiďme odpad. Přestože se jedná o velmi jednoduchý způsob, může velmi pomoci.

Nové články

Podobné články

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here