Dešťové programy aneb Jak nepromarnit ani kapku vody
D

S pojmem ekologie se můžeme setkávat již od roku 1869. Erns Haeckel, německý biolog a filozof, tak tehdy pojmenoval vědu o vztazích organismů k okolnímu světu. Přesto toto slovo dostává na větším významu, a to především v České republice, až posledních pár let až desetiletí.

Dešťové programy
Jak nepromarnit ani kapku vody?

Každý z nás nahlíží na ekologii a ochranu životního prostředí jiným způsobem. Pro jednoho může být ekologické smýšlení jedním ze smyslů života či dokonce tím hlavním, pro jiného naprosto zbytečná věc. Naštěstí pro nás i pro naše budoucí generace stále více lidem není tato problematika lhostejná.

Někteří z nás začínají polehoučku a učí se, jak správně třídit odpad a jak ho recyklovat. Někteří si pořizují zásobníky na kompost. A ti nejzatvrzelejší se pokouší o Zero Waste neboli život bez odpadu. Pokud byste se také rádi stali ohleduplnějšími k našemu životnímu prostředí, ale nevíte kde začít, co třeba vyzkoušet dešťový program?!

Co je to dešťový program?

Víte, že existuje i dotační program nazvaný Dešťovka? Spadá pod Ministerstvo životního prostředí. Jeho cílem je motivovat lidi, aby šetřili vodními zdroji za pomocí dešťové vody a zároveň tak snižovali své náklady. Tyto dotace jsou poskytované domácnostem žijícím v rodinných nebo bytových domech, které mají zájem o využívání dešťové a odpadní vody.

Abychom ale nemluvili jen o výhodách dešťových programů z hlediska úspory samotné vody, představíme vám i jejich další přidanou hodnotu.

Využitím dešťové vody nevypouštíte do přírody chlór, který se nachází ve vodě pitné. Tato voda je navíc měkká, díky čemuž nezatěžujete tolik vaše rostliny nebo domácí spotřebiče. Spotřebičům tak můžete dokonce prodloužit jejich životnost.

Největším lákadlem je však úspora vašich finančních prostředků. Využitím dešťové vody lze snížit účty za pitnou vodu až o 50 procent.  

Jednoduše řečeno, dešťový program je investicí do nádrže na vodu, kterou si umístíte ke svému domovu a ve které budete střádat přebytečnou vodu z vaší střechy. Ta bude za pomoci samočistících filtrů zbavena mechanických nečistot a uchovávána v retenční nádrži. Vodárna pak tlačí již čistou vodu potrubím a vy ji můžete následně použít. Systém funguje plně automaticky a vy se o něj nemusíte více starat. Přebytečná voda je za pomocí přepadu odváděna do kanalizace či vsakovací jámy.

Typy dešťových programů

Existují celkem tři typy dešťového programu a vy si tak můžete na míru vybrat ten, který vám bude vyhovovat nejvíce. Jsou jimi konkrétně programy NDP, NDV a NDA. Program NDP je vybaven ponorovým čerpadlem a vy tak můžete vodu využívat například pod tlakem, k zavlažování nebo mytí vašeho automobilu.

NDV je program vhodný i pro využívání přebytečné vody v domácnostech, a to díky automatické vodárně s dopouštěcím systémem. Vodou tak můžete splachovat či ji používat pro běžné úklidové práce, jako je například praní. Touto dešťovou vodou však můžete také napouštět váš bazén. NDA je nejzákladnější program, kdy je nádrž vybavená automatickou vodárnou a vy budete moci nasbíranou vodu využívat pro zalévání zahrady nebo mytí auta.

Dešťový program využívá vodotěsné nádrže, které jsou vyrobeny z polypropylenových dílů a jsou uloženy pod zemí. Jímky jsou různých typů, které se odvíjejí od jejich objemu a vámi zvoleného vybavení.

Nové články

Podobné články

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here