Stavební povolení vs. Ohlášení stavby. Znáte rozdíl?
S

Víte, které stavby vyžadují jaké povolení? Pojďte si přečíst shrnutí stavebního zákona i ohlášení stavby. A to nejen pokud plánujete dům nebo rekonstrukci, ale třeba i bazén, skleníky, opěrné zdi nebo terénní úpravy.

Ohlašení stavby vs. stavební povolení

Ohlášení stavby je rychlejší a zjednodušené stavební povolení pro rodinné domy, rekreační objekty, přístavby, nástavby a jiné stavby. Stavební povolení je určeno pro větší stavby a rekonstrukce, které zasahují do nosných stěn domu.

Stavební zákon

Popis všech typů staveb pro stavební povolení a ohlášení stavby najdete ve Stavebním zákoně č. 183/2006 Sb. v aktuálním znění v § 103 a dalších. Pokud si nejste jistí, obraťte se na místně příslušný stavební úřad. Velká novela stavebního zákona s platností od 1. 1. 2018 umožňuje téměř všechny rodinné domy stavět a rekonstruovat na ohlášení stavby a stavět více typů staveb bez stavebního řízení.

Co lze stavět bez povolení a ohlášení

 • Opěrné zdi do výšky 1 m a oplocení do výšky 2 m, pokud nehraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a veřejným prostranstvím. 
 • Skleníky do plochy 40 m2 a výšky 5 m, když jsou dál jak 2 m od hranice pozemku. 
 • Stavby u rodinného domu či rekreačního objektu, které stojí na pozemku této budovy, mají zastavěnou plochu nejvýše 25 m2, 1 nadzemní podlaží, jsou vysoké do 5 m, podsklepené do hloubky nejníže 3 m. Stavby musí souviset s užíváním domu, nesmí sloužit pro podnikání, skladování hořlavin a výbušnin. Musí být 2 m od hranice pozemku a 50 % plochy pozemku musí být schopno vsakovat dešťovou vodu. 
 • Bazén do 40m2 plochy u rodinného domu nebo rekreačního objektu, pokud je dál jak 2 m od hranice pozemku. 
 • Výměna vedení technické infrastruktury, pokud se nemění její trasa.
 • Stavět lze bez svolení stavebního úřadu i v památkově chráněném území a zóně, nejde-li o budovy, které jsou kulturní památkou. 
stavba

Stavby s ohlášením stavby

Ne vždy je nutné stavební povolení, některé úpravy můžete provést i tzv. ohlášením stavby. A to zejména u menších zásahů.

 • Stavby pro bydlení a rekreaci s 1 podzemním podlažím do hloubky 3 m a nejvýše 2 nadzemními podlažími a podkrovím. 
 • Změny staveb, nejsou-li překročeny parametry z předchozího bodu, tedy přístavby a nástavby rodinného domu. 
 • Stavební úpravy pro změny v užívání části stavby, které nezasahují do nosných konstrukcí, nemění vzhled stavby a není vyžadováno posouzení vlivů na životní prostředí. (stavební úpravy bytů bez zásahu do nosných stěn).
 • Opěrné zdi do výšky 1 m, které hraničí s veřejně přístupnými pozemními komunikacemi a s veřejným prostranstvím. 
 • Terénní úpravy a reklamní stavby.

Stavby vyžadující stavební povolení

 • Zásahy do nosných konstrukcí bytových domů (bourání starých nosných stěn).
 • Rodinné domy a rekreační rozměry překračující podmínky pro ohlášení stavby. 

Stavební povolení je výhodnější, pokud nemůžete sehnat sousedy k podepsání souhlasu s plánovanou stavbou. Stavební povolení potřebujete i na stavbu studny, její rekonstrukci, prohlubování i rozšiřování. Spadá pod vodní zákon č. 254/2001 Sb

Nové články

Podobné články

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here