Jak vidí miminko: Vývoj zraku u dětí
J

Zrak dítěte se vyvíjí v průběhu prvního roku života. Do té doby vidí miminko rozostřeně a hlavně nevnímá všechny barvy. V prvních týdnech si také určitě všimnete, že mírně pošilhává. To je ale naprosto běžné. Podíváme se na to, jak vidí miminko v jednotlivých měsících prvního roku života a jak vývoj zraku podpořit vhodnými hračkami.

První dny po narození

Zrak je u dětí nejméně vyvinutým smyslem. Miminko se celých devět měsíců schovává v maminčině bříšku za naprosté tmy. Když se pak dostane z přítmí matčina těla na svět, není na silné světlo zvyklé. V prvních dnech umí rozeznat pouze světlo a tmu. Nejlépe se proto cítí v příšeří. Ostré světlo ho pálí a zneklidňuje. Vytvořte mu proto v pokoji příjemnou tlumenou atmosféru a nezapomeňte vybrat kvalitní matraci. Miminko na ní stráví spoustu času.

shutterstock 1819247924

Po prvních několika dnech od narození začne miminko vidět ostře na vzdálenost 20–25 cm od kořene nosu. Této vzdálenosti se říká také „maminkovská“. To proto, že odpovídá tomu, jak daleko je od miminka obličej matky, když ho drží v náručí. Vše, co je dále než 25 cm, vidí rozmazaně. Proto ho zajímají především jasné a pohyblivé předměty, zblízka pak složité struktury a tvary.

Později už miminko dokáže sice zaostřit na různé vzdálenosti, vzhledem k netrénovaným očním svalům je to pro něj ale velmi namáhavé.

Novorozenec vidí vzhůru nohama

Zajímavé je, že v této fázi vidí miminko všechno vzhůru nohama. Teprve později se mozek naučí přetáčet objekty, na které se dívá, do správné polohy. Miminko také nedokáže na nic fixovat zrak. To souvisí s nezralostí očních pohybů a prostorového vnímání.

Jak vidí novorozenec barvy

V prvních několika měsících života nedokáže miminko rozeznávat žádné barvy. Vše vidí v odstínech šedi, a tak ho nejvíce upoutají černobílé předměty. Až do nějakého čtvrtého měsíce jsou proto barevné hračky v podstatě zbytečné. Neschopnost rozeznávat barvy je způsobená nezralostí světlocitlivých buněk – čípků, které v oku zajišťují rozpoznávání barev.

Zajímavost: Pokud jsou čípky poškozené nebo nefunkční, vzniká barvoslepost.

Jak vidí barvoslepí?

To záleží na tom, které z čípků mají poškozené. Při částečné barvosleposti nerozeznávají pouze určité barevné spektrum, například zelenou a její odstíny. Při úplné barvosleposti se jejich vidění dá přirovnat k velmi vybledlé fotografii.

shutterstock 1668236743

První měsíc od narození

Pár týdnů od narození miminko stále zaostřuje na vzdálenost do 30–40 cm. Je to pro něj ale velmi namáhavé, protože oční svaly nejsou trénované. Objekty fixuje jedním okem, proto se může občas stát, že zašilhá. Při pohledu na blízké předměty se oči stáčejí k sobě a jejich osy vidění se symetricky přibližují – konvergují. Protože má ale miminko oční svaly ochablé, šilhá a zaostřuje jedním okem, konvergence očí mu dělá problém. Pokud budete s miminkem trénovat oční svaly a konvergenci očí, dokáže zaostřovat už ve 3. měsíci. Jinak se to naučí až ve věku okolo půl roku.

Miminko už ale rozpozná tváře lidí ve vzdálenosti do 30 cm od jeho obličeje a reaguje na pohyb. Mezi třetím a čtvrtým týdnem se dokáže usmát, oči se rozzáří a podívá se přímo na rodiče.

Jak trénovat konvergenci očí?

Schopnost miminka fixovat zrak na daný objekt můžete trénovat pomocí černobílých kontrastních karet. Miminko sleduje fixační předmět, který držíte před jeho nosem, ve vzdálenosti cca 20–50 cm. Pomalu pohybujte fixačním předmětem k jeho nosu do vzdálenosti asi 6 cm a sledujte jeho oči, které se musí symetricky stáčet.

shutterstock 1824542288

Zpočátku miminko neudrží pohled a už v průběhu přibližování přestane fixační předmět sledovat a pohled „pustí“. Ve této chvíli pohyb zastavte a vraťte předmět do výchozí vzdálenosti. Pozornost na předmět můžete podpořit slovní komunikací. Cvičení je ideální provádět dvakrát denně po dobu 3–5 minut, podle pozornosti miminka.

Druhý měsíc

Ve druhém měsíci začíná miminko lépe rozeznávat obrysy předmětů v blízké vzdálenosti. Pomalu přestává šilhat a konvergence očí se zlepšuje. Na významu získávají zvukové hračky, stále ale pouze černobílé, protože miminko nerozeznává barvy. Ideální tak bude například černobílé chrastítko. Těšit se můžete na první úsměvy. Miminko si v tomto období také začne broukat.

Třetí měsíc

V prvních třech měsících života vidí novorozenec monokulárním způsobem. To znamená, že vnímá jen jedním okem a vjem z druhého oka záměrně potlačuje, protože mozek ještě nedokáže zpracovat vjem z obou očí současně. Ve třetím měsíci však nastává poměrně razantní vývoj.

shutterstock 1246936081

Miminko začíná fixovat nejen statické, ale i pohybující se předměty. Dokáže směrovat pohled z jednoho předmětu na druhý. Vidí dokonce předměty vzdálené až 170 cm. Už si bezpečně pamatuje tváře svých rodičů, a dokonce může začít reagovat také na své jméno. Otočí se za jakýmkoliv zvukem a aktivně hledá jeho zdroj.

Zrak miminka je stále velmi neostrý a vidí v odstínech šedi. Nicméně začíná vnímat první barevné tóny. Světlocitlivé buňky, které vnímání barev zajišťují, se začínají probouzet.

V tomto období si miminko určitě oblíbí hrazdičku se zavěšenými hračkami nebo závěsný kolotoč nad postýlkou.

Čtvrtý měsíc

Ve čtvrtém měsíci už dítě dokáže koordinovat zrak a ruce. Zvládne tak cíleně uchopit předmět a manipulovat s ním. Chvíli mu to však trvá. Mezi momentem, kdy ho předmět zaujme a kdy ho uchopí, je určitá prodleva. Miminko už nerozeznává pouze tváře svých rodičů, ale i dalších lidí z blízkého okolí. Dokonce vnímá i jejich výraz a často ho napodobuje. Otáčí hlavičku a dívá se všemi směry.

shutterstock 668201326

Čtvrtý měsíc je počátkem velmi veselého období. Miminko se o vše zajímá a má také dostatek sil to prozkoumat. Téměř neustále se tak směje a broukání se mění ve žvatlání.

Začínáme vnímat barvy

Na přelomu třetího a čtvrtého měsíce se začíná rozvíjet barevné vidění. Nejdříve miminko vnímá červené (teplé) tóny, postupně pak zelené a nakonec modré (chladné) tóny. Tento vývoj ale potrvá ještě několik měsíců. Hračky je vhodné pořizovat v kontrastních barvách.

Pátý měsíc

V pátém měsíci už miminko dokáže fixovat zrak na blízké předměty po několik sekund. Zkouší, jak jsou předměty daleko, a samo si podá ten, na který dosáhne. Prodleva mezi momentem, kdy ho předmět zaujme a kdy po něm sáhne, se zkracuje. Dítě dokáže reagovat téměř okamžitě.

shutterstock 1694975032

Miminko začíná pohybovat očima nezávisle na pohybu hlavy a umí také sledovat směr pohledu člověka v jeho blízkosti. To je důležitý milník, protože díky sdílené pozornosti se učí interakci s ostatními.

Šestý měsíc

V šestém měsíci začíná dítě postupně vnímat i další barvy, a tak je ta správná doba na barevné hračky, které budou stimulovat jeho zrak. Nejlepší jsou úchopové hračky s různými interaktivními prvky, za které může miminko tahat a kousat je.

Očima už dítě pohybuje zcela nezávisle na pohybu hlavy. Kromě tváří už věnuje velkou pozornost také pohybujícím se předmětům, jako jsou například zvířata. Pozorováním tráví polovinu svého bdělého času.

Sedmý měsíc

Miminko již mnohem lépe zaostřuje na delší vzdálenost a dívá se všemi směry. V tomto období vás tak začne rozeznávat už z dálky a vědomě vás bude pozorovat v prostoru celého pokoje.

Pohybující se předměty sleduje bez otáčení hlavy a nadále vzrůstá jeho zájem o vše v okolí. Na předměty ukazuje, sahá po nich a manipuluje s nimi. Hračky, které mu spadnou z kočárku nebo stoličky na zem, pozoruje. Pokud ale spadly mimo jeho zorné pole, rychle na ně zapomene.

shutterstock 663437857

Kolem sedmého měsíce si miminko začne uvědomovat svou identitu a dokonce se rozpozná v zrcadle. Uvědomuje si, že existuje jako samostatná bytost.

Osmý měsíc

Hlavní změnou v osmém měsíci je schopnost miminka rozlišovat specifické vlastnosti předmětů. Uvědomuje si, že plyšák je měkký a dá se zmáčknout nebo že bouchání dřevěnou hračku vydává zvuk. Hračku uchopí daleko přesněji a přesněji také ukáže na jmenované předměty. Spojení mezi zrakem a pohybem je tak ještě silnější.

shutterstock 605993684

Miminko baví ukrývání a následné ukazování hraček. Tím ho dokážete bezpečně zabavit. V tomto období už si dítě naplno uvědomuje zájem, který je na něj soustředěný, a náležitě si jej užívá.

Miminko se intenzivně pohybuje, jeho zrak se ale ještě zcela nevyvinul. Kvůli nedostatečné konvergenci (stáčení) očí tak může narazit do překážek, které má přímo před sebou. Trénování konvergence, které jsme popsali už na začátku článku, tak má stále smysl. Aby se miminko pohybovalo bezpečněji, doporučujeme domů vybrat koberec.

Devátý a desátý měsíc

Díky posíleným očním svalům už dítě vnímá také hloubku prostoru. Velmi vzdálené předměty ale ještě stále vidí rozmazaně. Barva očních duhovek je takřka definitivní, dále se bude měnit pouze jejich odstín. Miminko v tomto období rozvíjí svou jemnou motoriku a zkoumá geometrické a fyzikální vlastnosti předmětů. Proto mu budou nejlépe vyhovovat hračky rozvíjející právě tyto vlastnosti. Například barevné kostičky, nádoby, skládačky, dětské puzzle atd.

Jedenáctý a dvanáctý měsíc

V posledních dvou měsících prvního roku života se rozvoj zraku dovršuje. Miminko už se pohybuje v prostoru a začíná chodit, což podporuje i rozvoj jeho zraku. Ten se nadále zaostřuje a vnímání barev je citlivější. Právě zrak a hmat jsou jeho nejpoužívanější smysly. Po dovršení jednoho roku už miminko rozpozná obličeje i z dálky a vidí v podstatě stejně dobře jako dospělý.

shutterstock 1937419681

Nejvhodnější hračky jsou takové, které rozvíjí zároveň pohyb – třeba prolézací tunel, odrážedlo, zvonkohra, tahací hračky, pěnové kostky a také knížky. Miminko by mělo začít rozvíjet svou pasivní slovní zásobu a s tím mu nejvíce pomůžete předčítáním.

Jak poznáte, že vaše dítě nevidí správně?

Pokud u svého dítěte pozorujete šilhání i po uplynutí 3 měsíců, něco není v pořádku. Je vysoká pravděpodobnost, že vidí zdvojený obraz. Tento stav je důležité neignorovat a nečekat, že se upraví sám. Neřešený problém by mohl v pozdějším věku přerůst do tupozrakosti, kdy dítě přestane vidět ostře na jedno oko. Dalšími znaky, že dítě dobře nevidí, je narážení do nábytku, tisknutí knížky příliš blízko očím a tření očí ručičkou.

Zajímavost: Jak vidí zvířata?

Vyvíjející se zrak miminka a způsob, jakým vidí zvířata, spolu mají něco společného. Je to barvoslepost. Zvířata ale nejsou zcela barvoslepá, jak si mnozí myslí.

shutterstock 1138763894

Jak vidí pes?

Absolutní barvoslepost psů je pouhá fáma. Přesto ale psi nevidí stejné množství barev jako my. Lidé mají v oku tři typy čípků, které jsou zodpovědné za rozpoznávání určité barvy a jejích odstínů. Psi mají pouze dva typy čípků, a tak jsou omezeni ve vnímání zelené a červené barvy. Barvoslepí jsou tedy jen částečně.

shutterstock 1847439835

Jak vidí kočka?

Ani kočky nejsou barvoslepé, i když jejich vnímání barev je omezenější než u psů. Kočky nedokáží rozeznat červenou a zelenou. Hnědou a oranžovou barvu pak nevnímají vůbec.

shutterstock 1794614926

Jak vidí kůň?

Vnímání barev u koně je ještě zajímavější. Kůň totiž vidí celý svět zbarvený dožluta. Jeho zrak je taky ochuzen o pohled před sebe, proto vždy nepatrně natočí hlavu ke straně, když se k němu blížíte zepředu. Naproti tomu má schopnost vidět téměř za sebe. Úhel jeho pohledu je neuvěřitelných 290°.

shutterstock 273257078

Nové články

Podobné články

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here