Lapač snů – krásná dekorace, ale hlavně amulet na polapení zlých snů
L

Legenda indiánského kmene Siouxů vypráví o indiánském šamanovi, ke kterému promluvil Iktomi. V podobě pavouka sáhl po vrbové obruči, která patřila starším z kmene a byla vyzdobena peříčky, obětními předměty a koňskými žíněmi. Do této obruče začal Iktomi coby pavouk vetkávat svou pavučinu.

lapac snu

Během vplétávání sítě hovořil k šamanovi a vyprávěl mu o koloběhu života, který začíná zrozením a končí smrtí. Také o silách dobrých i zlých, které dovedou člověka vést správným směrem, nebo ho naopak svést na scestí.

Když pavučinu dokončil, předal celý kruh šamanovi se slovy, že má magickou moc. Když v něj budou lidé věřit, zachytí se v pavučině špatné síly, které první sluneční paprsky spálí. Lidé tak budou mít lepší sny i myšlenky.

lapac snu kaminky

Jednotlivé části mají svou symboliku

Dnes už nemusíte čekat na šamana, který vám lapač snů přinese. Můžete si jej koupit nebo sami vyrobit. Vše, co talisman obsahuje, má svůj význam. Pojďme se na něho podívat zblízka.

Kamínek uprostřed pavučiny představuje lidské “já”. Indiáni věří, že ve středu kruhu je nejlépe chráněno před zlými silami a negativní energií. Volba kamínku by měla být ponechána na samotné osobě, kterou bude talisman chránit. Energie kamínku má vystihovat danou osoby. Proto správný kamínek je ten, který si vás tzv. přitáhne k sobě.

Kruh symbolizuje vesmír. Tvoří první bariéru mezi kamenem a okolním světem. Tedy mezi člověkem a silami okolo něho. V symbolu kruhu se také odráží životní cyklus. Peříčka zase plní úlohu jakéhosi žebříku pro dobré sny. Ty si najdou cestu právě k nim a mohou po nich sklouznout zpět do hlavy spícího člověka.

lapac snu kruh

Lapač snů bez pavučiny není talismanem. Pavučina je nejdůležitější součástí celého lapače. V ní se zachytávají negativní energie a zlé síly. Síť slouží pro špatné sny jako pomyslné bludiště. Indiáni věří, že zachycené zlé sny nenajdou cestu ke kamínku právě díky spletitosti celé sítě.

Vybírejte intuitivně podle pocitu

Pokud si lapač snů pořídíte, mějte na paměti, že musí být v dosahu slunečních paprsků. Ideálně zavěšený nad hlavami spících, aby mohl dobře zachytit energii během celého spánku a ráno jej mohl sluneční svit očistit. Můžete ho zavěsit ale i do oken, nad televizi nebo všude tam, kde máte pocit, že je třeba prostor očistit a odfiltrovat negativní energii.

Barvy mají také svou symboliku a jejich použití upřesní oblast působení talismanu. Každá barva působí jinou energií a vyvolává jiné druhy snů. Při jejich výběru se ale orientujte podle cítění a toho, která barva vás nejvíce přitahuje. Podle symboliky si ho samozřejmě můžete vybrat také, ale pokud se necháte vést srdcem, bude mít pro vás talisman tu největší moc.

Nové články

Podobné články

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here