Jak napsat životopis: Rady a tipy
J

Hledáte novou práci nebo se hlásíte na vysokou školu? Pravděpodobně budete muset vypracovat životopis. O tom, jak psát životopis nebo jak se životopis liší v závislosti na profesi, si povíme na následujících řádcích.

shutterstock 1711810159

Jak napsat životopis?

Životopis (neboli CV –⁠ Curriculum vitae) je v podstatě prvním kontaktem mezi vámi a potenciálním zaměstnavatelem nebo vysokou školou. Jedná se o dokument, který by vás měl co nejstručněji popsat a v každém ohledu dostatečně představit.

Je důležité, abyste v životopise uvedli základní, ale pravdivé informace, které vás vyzdvihnou a odliší od ostatních uchazečů. Zkrátka mějte na paměti, že váš životopis musí být schopen konkurovat desítkám jiných životopisů. Existuje několik způsobů, jak vytvořit dobrý životopis, který nechá vaši konkurenci daleko za sebou. Zde jsou ty, které rozhodně stojí za vyzkoušení.

shutterstock 1111032875
Zdroj: Shutterstock.com

Jak psát různé typy životopisů?

Životopis je často branou do nového světa. A to bez ohledu na to, zda se jedná o práci na fakturu, brigádu nebo HPP. Před napsáním a odesláním životopisu si prostudujte, jaké informace by měl životopis obsahovat a jaký typ životopisu od vás zaměstnavatel nebo škola požaduje. Existuje několik typů životopisů, například strukturovaný životopis nebo beletrizovaný životopis.

Životopis se také může lišit podle toho, zda jej posíláte jako uchazeč o studium na vysoké škole, na částečný úvazek nebo na potenciální pracovní místo.

shutterstock 617711612
Zdroj: Shutterstock.com

Jak napsat dobrý životopis na vysoké škole?

Pravděpodobně jedním z prvních životopisů, které budete psát, je životopis na vysoké škole. Hlavní rozdíl mezi životopisem na vysoké škole a životopisem pro zaměstnání spočívá v tom, že většina lidí nemá před vysokou školou žádné předchozí pracovní zkušenosti.

Ve vysokoškolských životopisech se proto uvádějí základní informace o uchazeči ve strukturovaném formátu. Jedná se například o osobní údaje –⁠ jméno a příjmení uchazeče, kontaktní údaje, dosažené vzdělání, jazykové znalosti a další schopnosti a zájmy. Je důležité psát pravdivé informace.

Jak formální by měl být životopis na vysoké škole?

Jelikož se jedná o úřední dokument, měl by být napsán na bílém papíře s černým písmem, bez jakýchkoli ozdob. Takový životopis by měl být napsán v kancelářském dokumentu na počítači. U tohoto a dalších životopisů musí být vždy gramaticky správně. Proto je vždy důkladně zkontrolujte nebo nechte zkontrolovat.

Jak napsat úspěšný životopis pro brigádu?

Pokud máte zájem o práci na částečný úvazek, například během střední nebo vysoké školy, musíte se zaměřit především na své dovednosti, schopnosti a znalosti. I při psaní životopisu na brigádu je třeba splnit určité formální požadavky a uvést v první řadě základní informace.

shutterstock 708362347
Zdroj: Shutterstock.com

Co by měl obsahovat životopis pro práci na částečný úvazek?

V případě životopisu na brigádu nezapomeňte uvést osobní údaje (kontaktní údaje) a dosažené vzdělání, zejména středoškolské a vysokoškolské. Pokud jde o vzdělání, vždy začněte poslední studovanou školou. Nezapomeňte uvést název školy, studijní obor a dobu studia. Pokud stále studujete, uveďte, zda jde o denní nebo dálkové studium, a předpokládané datum ukončení.

Když píšete o svých dovednostech a schopnostech, zdůrazněte zejména to, čím se můžete odlišit od ostatních. Neváhejte také popsat své zájmy nebo koníčky, které by nám mohly napovědět více o vaší osobnosti a charakteru. Vždy byste měli zvolit 3 až 5.

Pokud nemáte žádné pracovní zkušenosti, zaměřte se spíše na svůj osobnostní profil a kariérní cíle. Formálně by se mělo jednat o 5 až 10 řádků. Při psaní tohoto životopisu musíte psát zajímavě a hlavně stručně.

shutterstock 549068092
Zdroj: Shutterstock.com

Jak napsat dobrý životopis pro zaměstnání?

Pokud jde o práci, o kterou se ucházíte, napsání správného životopisu pro pracovní místo, o které se ucházíte, je polovinou úspěchu. Jak ale napsat životopis na pracovní pozici tak, aby udělal dojem? Žádosti o zaměstnání jsou především strukturované životopisy, které mohou být předloženy také ve formě motivačního dopisu. U pozice, o kterou máte zájem, musí být konkrétně uvedeno, jaké požadavky má potenciální zaměstnavatel na zaměstnance.

Váš životopis by proto měl obsahovat také informace zdůrazňující vaše znalosti, dovednosti a schopnosti. Je důležité, abyste v životopise uváděli pravdivé informace. Důležité je také přizpůsobit životopis každé pozici zvlášť a pravidelně aktualizovat své informace.

shutterstock 468856877
Zdroj: Shutterstock.com

Jak vytvořit strukturovaný životopis?

Strukturované životopisy by měly být z hlediska obsahu vždy psány stejným způsobem. Důležité je uvést informace, jako je vzdělání, které zahrnuje střední a vysokou školu nebo jiné vzdělání, a pracovní zkušenosti.

Pokud jde o pracovní zkušenosti, měli byste zohlednit pracovní zkušenosti a předchozí zaměstnání, která jsou relevantní pro pozici, o kterou se ucházíte.

Důležité jsou také jazykové znalosti a úroveň jazyka, který ovládáte. Můžete také uvést, jaké počítačové dovednosti nebo licence vlastníte. U řidičského průkazu byste se měli zamyslet nad tím, zda jste aktivní řidič, nebo ne. Absolvované kurzy vás mohou odlišit od ostatních uchazečů, proto je nezapomeňte uvést. Nezapomeňte doplnit datum a svůj podpis.

Co není součástí strukturovaného životopisu?

Ve strukturovaném životopise jsou informace, která by tam být měli, ale i takové, které se do něj nehodí. Strukturovaný životopis pro práci, o kterou se ucházíte, musí být jasný a stručný a měl by obsahovat všechny důležité informace pro zaměstnavatele.

V životopise by proto neměly být uvedeny informace o rodinném stavu, sexuální orientaci, náboženství, původu, rase, národnosti ani soukromé údaje, jako je rodné číslo nebo informace o vašem zdravotním stavu. Proto se těmto informacím vyhněte.

shutterstock 1995385832
Zdroj: Shutterstock.com

Musí strukturovaný životopis obsahovat fotografii?

Strukturovaný životopis nemusí obsahovat fotografii. Obvykle je však v podmínkách uvedeno, zda potenciální zaměstnavatel fotografii vyžaduje, či nikoli. Použitá fotografie by však také měla splňovat určité požadavky.

Fotografie nesmí být vulgární ani provokativní a měla by být přirozená, profesionálně pořízená a reprezentativní. Proto se v životopisech nepoužívají fotografie, jako jsou „selfie“.

Jaký je rozdíl mezi fiktivním a strukturovaným životopisem?

Zatímco strukturovaný životopis má obvykle předepsané nebo dané informace, které je třeba do něj zahrnout, fiktivní životopis vám umožní popustit uzdu fantazii a být kreativnější.

Beletrizovaný životopis patří do uměleckého žánru, kde lze použít různé umělecké prostředky, metafory, přirovnání, zdrobněliny apod. V beletrizovaném životopise by však informace měly být uvedeny v chronologickém nebo retrospektivním pořadí.

shutterstock 2089630621
Zdroj: Shutterstock.com

Jak zpracovat fiktivní životopis?

Beletrizovaný životopis může používat styl vyprávění, výkladu nebo úvahy. Při čtení beletrizovaného životopisu by se čtenář měl dozvědět základní informace, tj. datum narození, rodinné zázemí, informace o studiu, zájmech a také budoucích cílech.

Na rozdíl od strukturovaného životopisu musí fiktivní životopis vyvolat pocit příběhu nebo vyvolat emoce a zvědavost. Toho lze dosáhnout rozdělením životopisu na úvod, jádro a závěr. Originalita a humor vám při psaní velmi pomohou. Dávejte si pozor zejména na gramatiku. Fiktivní životopis lze doplnit také datem, místem výkonu práce a podpisem.

Kdy je třeba napsat fiktivní životopis?

Fiktivní životopis se při žádosti o zaměstnání obvykle nevyžaduje. Jedná se spíše o fiktivní životopis, který může vyžadovat umělecká škola, na kterou se hlásíte.

Je však dobré mít přehled o tom, jak se píše fiktivní životopis. Pokud se o vás potenciální zaměstnavatel zajímá a chce vědět, zda máte talent na psaní, jistě vám předem připraví zadání, na kterém budete pracovat. Případně vás mohou požádat o motivační dopis, ale ne o smyšlený životopis.

Rady pro psaní životopisu

Následující rady vám mohou pomoci také při psaní životopisu na univerzitu, na brigádu nebo do zaměstnání:

 • do životopisu vždy uvádějte pouze relevantní zkušenosti, které se vztahují k danému pracovnímu místu
 • obsah životopisu musí být jasný, jednoduchý a přehledný, aby si vás personalista zapamatova
 • nezapomeňte do životopisu uvést své úspěchy a zásluhy, abyste se odlišili od ostatních uchazečů, ideálně konkrétní dosažené cíle a příklady
 • při sestavování seznamu svých interpersonálních kompetencí vyberte 3 základní kompetence, které vás nejlépe charakterizují
 • používejte klíčová slova, která se vyskytují i v podmínkách zaměstnavatele.
 • při psaní životopisu používejte maximálně 2 čitelná písma velikosti 10 nebo 12, velikost písma pro vaše jméno může být větší
 • nebojte se používat tučné písmo nebo kurzívu a podtržení, pokud chcete něco zdůraznit
 • v části o zájmech se vyhněte klišé a především zdůrazněte svou originalitu
 • vždy uveďte příslušné informace v horní části životopisu
 • uvádějte aktuální informace na začátku, nepoužívejte chronologický sled událostí
 • vyvarujte se gramatických chyb
 • maximální rozsah životopisu jsou dvě strany A4
 • nezapomeňte soubor pojmenovat svým jménem a uložit jej ve formátu PDF
 • kontaktní údaje nemusíte uvádět v životopise, klidně je uveďte v těle e-mailu,
 • pokud se rozhodnete uvést ve svém životopise telefonní číslo, nezapomeňte použít směrové číslo + 420,
 • pokud to pozice vyžaduje nebo pokud je možné se odlišit grafickým životopisem, například pro kreativní nebo uměleckou práci, určitě toho využijte (mrkněte třeba na šablony životopisů na Canva.com)
 • nekopírujte ani nepřepisujte životopisy jiných osob
 • odlište se a snažte se udělat pozitivní dojem
 • životopis vždy posílejte ze soukromé e-mailové adresy, která obsahuje vaše jméno a příjmení, nikoliv přezdívky nebo zdrobněliny
 • pokud odpovídáte na nabídku práce, doplňte svůj e-mail průvodním dopisem, ve kterém uvedete, proč se o danou pozici ucházíte
shutterstock 1940410366
Zdroj: Shutterstock.com

BONUS na závěr: Jak napsat životopis v cizích jazycích?

Na závěr jsme pro vás připravili malý bonus. Pokud vaše kariérní ambice přesahují češtinu, určitě budete potřebovat životopis v cizím jazyce. Poradíme vám, jak jej napsat.

Jak napsat životopis v němčině, angličtině a dalších jazycích?

Pokud se ucházíte o práci v zahraničí, určitě budete muset napsat životopis v cizím jazyce. Pokud se však o takovou práci ucházíte, předpokládá se, že vaše znalost cizího jazyka je na pokročilé úrovni. Při psaní životopisu v cizím jazyce je důležité zjistit, jaké konkrétní informace od vás bude zaměstnavatel požadovat.

Uveďte zejména základní osobní údaje, dosažené vzdělání, případně další vzdělání, pracovní zkušenosti, jazykové znalosti, počítačové dovednosti a informace o platném řidičském průkazu. Neváhejte uvést charakteristiky, zájmy a reference.

shutterstock 1149339620
Zdroj: Shutterstock.com

Jak napsat životopis v angličtině?

V angličtině se jedná především o osobní údaje (jméno a příjmení, datum narození, adresa, mobil, e-mail),vzdělání, další vzdělání, historie zaměstnání, jazykové znalosti, počítačové dovednosti, řidičský průkaz, osobní charakteristika, zájmy a reference.

Webové stránky pro tvorbu životopisů

Existuje řada webových stránek, které vám pomohou vytvořit životopis v cizím jazyce online. Pro české nebo anglické životopisy můžete využít zivotopisonline.cz nebo zahraniční weby, jako je app.altresume.com, resume.io nebo canva.com, kde najdete mnoho šablon. Můžete také využít app.cvmaker.com, která nabízí tvorbu životopisů v 8 jazycích.

Jak napsat dobrý životopis: Ukázka

Existuje řada způsobů, jak správně napsat úspěšný životopis. I mezi náborovými pracovníky se však mohou vyskytnout různé názory na to, jak životopis napsat a co by měl obsahovat. Přinášíme vám šablonu, kterou určitě nic nezkazíte. Informace v ukázce životopisu jsou vymyšlené.

Vzor

Uspesny zivotopis vzor
Zdroj: https://mampohovor.cz/

Závěr

Je důležité si uvědomit, že dobře napsaný životopis a motivační dopis vám mohou skutečně vydláždit cestu a pomoci vám získat pozvání na osobní pohovor. Proto dbejte na jejich přípravu. Inspirujte se také radami personalistů, kteří se životopisy a motivačními dopisy zabývají denně. Věříme však, že pokud věnujete náležitou pozornost psaní životopisu a motivačního dopisu, budete slavit úspěch. Držíme vám nám palce!

Nové články

Podobné články

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here